• situatie erf gewijzigd
functieverandering boerderij

TRANSFORMATIE TYPE J4C
Grote boerderijen met rode daken zijn een niet weg te denken onderdeel van het polderlandschap. Ze zijn voor een belangrijk deel bepalend voor het karakter van dit verder zo open landschap.

Mede als gevolg van schaalvergroting verliezen steeds meer van deze boerderijen hun agrarische functie. Wonen vormt meestal de nieuwe invulling. Dat door de functieverandering boerderijvolumes transformeren om de andere, bij een woonfunctie behorende programma-eisen, mogelijk te maken is een ‘natuurlijke’ ontwikkeling. Deze ontwikkeling op zich is interessant en toont nu al de gelaagdheid van de nog jonge geschiedenis van de Noordoostpolder.

Echter zien we helaas een andere ontwikkeling die niet wenselijk is voor de Noordoostpolder. Veel boerderijen worden op dusdanig ‘truttige’ wijze verbouwd dat daarbij het karakter van de boerderijen geheel verloren gaat. Boerderijen worden op grote schaal verbouwd tot grote bungalows met bijbehorende raamopeningen, geglazuurde donkere dakpannen, dakkapellen en andere elementen die in het geheel niet behoren bij het agrarische stoere karakter dat deze boerderijen kenmerkt. Als deze ontwikkeling zich doorzet komt daarmee ook het karakter van de Noordoostpolder onder druk te staan.

Graag willen we in ons plan een geheel andere wijze van transformatie laten zien. Een transformatie waarbij het karakter van de boerderij overeind blijft. We hebben in ons plan met een grootschalige ingreep de functieverandering vorm gegeven. In het verleden was het agrarisch bedrijf (de feitelijke deel) op het bouwland gericht en woonde men in het voorhuis dat op de openbare weg georiënteerd was. Tegenwoordig zijn deze functies omgedraaid. Het wonen is op het landschap georiënteerd en werken gebeurt aan de weg.

In het ontwerp hebben we alle functies (ook bergruimte en parkeren auto’s) in één groot volume ondergebracht waarbij we, waar nodig, de bestaande boerderij transformeren. Door deze aanpak voorkomen we dat er kleine schuurtjes en andere volumes op het erf geplaatst zullen worden en behouden we de grote landschappelijke schaal. De beeldbepalende grote kap van de bestaande boerderij met bestaande pannen blijven gehandhaafd evenals de oostelijke langsgevel en de kopgevel aan de weg.