• schema
  • situatie
  • begane grond
  • verdieping
  • voorgevel
  • linker zijgevel
  • tuin
  • entree
woning Emmelhage

Architectuur op nieuwe bodem !

Als bewoner van de Noordoostpolder word je in sterke mate bepaald bij het agrarische karakter dat deze polder zo kenmerkt. De uitgestrekte akkers, die door de seizoenen zo variërend van kleur zijn, worden afgewisseld met de karakteristieke boeren erven. Op deze boerenerven komen we boerderijen en schuren tegen die hun oorsprong in de Wieringermeer kennen. Het is dit samenspel van akkers en agrarische bouwvolumes die dit karakter van de polder bepalen.

In de architectuur van deze woning hebben we voort willen borduren op dit agrarische karakter van de polder. In onze visie is architectuur ondergeschikt aan de plek wat overigens niet wegneemt dat de architectuur de plek wel kan versterken. Met andere woorden: 1+1 = 3.

Als we de bestaande boerderijen en schuren uit de polder in ogenschouw nemen, dan kenmerken die zich door soberheid, eenvoud en doelmatigheid. Mede daardoor zijn deze bouwvolumes stoer en krachtig.

De eerder genoemde kenmerken van agrarische volumes vertalen zich is ons ontwerp onder andere in een sobere en krachtige vorm van de woning met een nadrukkelijk aanwezige kap. Door het bijgebouw (de bergruimte) te koppelen aan het woongedeelte ontstaat een groter volume waardoor woning en bergruimte als geheel in hun vormentaal meer aansluiten bij de grotere boerderijvolumes zoals we ze vanuit de omliggende polder kennen.

De grote daglichtopeningen in de gevels en de inpandige vide geven op rationele wijze invulling aan de wens van het hedendaagse lichte en ruimtelijke wonen. Ook in de materialisering en detaillering komt het agrarische karakter tot uitdrukking. Zo is de woning ontworpen met een minimaal aantal natuurlijke materialen zoals hout, zink en gebakken pannen in aardetinten en is de detaillering puur en doelmatig.

Door  de woning op de noordelijke rooilijn te bouwen creëren we een (achter)tuin op het zuiden. Bij het inrichten van het woonprogramma hebben we ervoor gekozen de woonfuncties op de op het zuiden gelegen tuin te oriënteren door middel van grote daglichtopeningen en schuifpuien. Deze openingen zijn bij zonnig weer af te schermen door het dichtzetten van de lamellenschermen.

De op het zuiden georiënteerde ramenstrook op de verdieping verzorgt het daglicht op de verdieping waardoor dat het dakvlak niet onderbroken behoeft te worden met dakramen of andere ‘onrustige’ dakdoorbrekingen.

De gangzone op zowel de beganegrond als op de verdieping met daaraan grenzend de vide, zijn de bindende elementen tussen de diverse woonvertrekken en vormen tevens een prettige ruimtelijkheid.


1e prijs prijsvraag Emmelhage Gemeente Noordoostpolder