• situatie gewijzigd
  • begane grond
Ver- Nieuw- bouw kerkelijk centrum

Het bestaande kerkelijk centrum dateert uit 1974 en voldoet niet meer aan de eisen die de gemeente aan het gebouw stelt. Het nieuwe programma van eisen en gelet op de huidige staat en verschijningsvorm van het kerkgebouw heeft geresulteerd in een vrij drastische aanpak van het bestaande kerkelijk centrum. Het ontwerp betreft een ver- nieuw- bouw plan. De nieuwbouw omvat een nieuwe kerkzaal met ca. 1.000 zitplaatsen en daarnaast de uitbreiding van de bestaande nevenruimten. Onder de verbouw valt de restyling en modernisering van de gehandhaafde laagbouw. Belangrijke thema’s binnen het ontwerp zijn ontmoeting, beleving en het multifunctionele karakter van het kerkelijk centrum.

Het ontwerp wordt gekenmerkt door een heldere opdeling tussen de hoofdfunctie, de kerkzaal,  en de laagbouw waarin de nevenfuncties zijn ondergebracht met als samenbindend element het inpandig kerkplein. Deze strenge opdeling binnen de organisatie van de plattegrond komt ook tot uiting in de verschijningsvorm van het nieuwe kerkelijk centrum, waarbij de nadruk komt te liggen op de kerkzaal. Binnen het ontwerp  is een relatie gezocht met de kavel en zijn stedenbouwkundige context. De kerkzaal is hierbij evenwijdig komen te liggen aan de perceelgrens en de naastgelegen weg. Door  de verdraaiing van de kerkzaal t.o.v. de bestaande bebouwing krijgt het gebouw een duidelijke richting.

De gehandhaafde laagbouw wordt voorzien van een nieuwe bouwkundige schil waardoor bestaand en nieuw een nieuwe eenheid vormen. Voor de daglichttoetreding van de zaalruimten wordt de gevel van de laagbouw wisselend verticaal doorsneden. De bebouwingshoogte van de laagbouw wordt doorgezet in de gevel van de kerkzaal waardoor de relatie tussen beide volumes wordt benadrukt.

Het nieuwe kerkelijk centrum heeft een herkenbare centraal gelegen hoofdentree. Via de hoofdentree komt men binnen op het inpandig kerkplein, de centrale spil binnen het ontwerp. Deze centrale ontmoetingsruimte binnen het kerkelijk centrum zorgt voor een goede ontsluiting van de kerkzaal en de aangrenzende nevenruimten.

Aan de buitenzijde toont de kerkzaal zich als een monoliet volume. Gevel en materialisatie kenmerken zich door eenvoud en soberheid. De nieuwe kerkzaal is in combinatie met de toren een hedendaags en karakteristiek volume. Een robuust gebouw met een krachtige uitstraling.

Een kerk die zich onderscheidt en zich manifesteert als een baken
in zijn omgeving.

> publicatie De Nieuwe Koers 2014