• 3d model bestaande situatie
boerderij Noordoostpolder

Inventarisatie bestaande situatie en
studie naar herontwikkeling boerderijen

De uitdaging
Grote boerderijen met rode daken zijn niet weg te denken uit de Noordoostpolder. Samen met de omzomende erfbeplanting en de bomenrijen langs de wegen bepalen ze het beeld van het polderlandschap. Als gevolg van de schaalvergroting verliezen steeds meer van deze boerderijen hun agrarische functie. Wonen is vaak de nieuwe bestemming. Dat door de functieverandering de boerderijen een transformatie ondergaan om het andere, bij het wonen behorende, programma van eisen mogelijk te maken is een logische ontwikkeling. Maar de manier waarop dit gebeurt is vaak niet passend voor de polder en zet het prachtige, authentieke polderlandschap onder druk. Maar al te vaak zien we een ontwikkeling die het belang van het individu boven het algemeen maatschappelijk belang stelt. Veel boerderijen worden op een zodanige wijze verbouwd dat het oorspronkelijke karakter ervan verloren gaat. De stoere, agrarische bouwvolumes veranderen tot bungalows met allerlei elementen die niet in de polder thuishoren (denk aan bontgekleurde stenen, donkere geglazuurde pannen, roedeverdelingen, et cetera). In andere gevallen wordt gekozen voor vervangende nieuwbouw die soms weliswaar een eigentijdse uitstraling krijgt maar wat betreft volume, materialisering en detaillering niet past op een agrarisch erf. Hoe moeten we dan omgaan met de onvermijdbare functieverandering van agrarische volumes in de polder?

Het doel van het onderzoek is zoeken naar een oplossing waarbij het oorspronkelijke agrarische karakter behouden blijft en misschien zelfs een grotere rijkdom in zich heeft dan het uitgangspunt. Als transformaties op een dergelijke, zorgvuldige manier worden vormgegeven kan volgens ons een nieuwe, boeiende laag aan de nog jonge geschiedenis van de Noordoostpolder toegevoegd, zonder de schoonheid ervan teniet te doen. De nieuwe laag kan het bestaande, monumentale karakter zelfs versterken of etaleren.

 
:uit Jaarboek Monumentenzorg 2003
Boerenbedrijvigheid, voortgang en behoud