• afbeelding 1
  • afbeelding 2
  • afbeelding 3
orgelbalkon kerkzaal

Schetsontwerp tijdelijke voorziening voor luidsprekers orgelbalkon
binnen kerkelijk centrum "de Poort"

MUSIC (zie afbeelding 3)
dynamisch, muziekbalk, ……….

De geluidsboxen worden binnen dit voorstel afzonderlijk binnen een nieuw kader geplaatst. Door de positie van de geluidsboxen, voor het orgelbalkon, in hoogte laten te variëren ontstaat er een dynamisch beeld. Deze nieuwe compositie maakt het gevelbeeld minder streng. Hier een duidelijke relatie tussen vormgeving en functie.